5 Cấu trúc tiếng hàn sơ cấp thường dùng trong văn viết

Dưới đây là 5 Cấu trúc tiếng hàn sơ cấp thường dùng trong văn viết:

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp  ~ 는데, ~은/ㄴ데 (vì….nên…)

~ 는데, ~은/ㄴ데 đóng vai trò thể hiện nguyên nhân, lí do dẫn đế hành động thứ 2, động từ sẽ đi với ~ 는데, tính từ có patchim sẽ đi với ~은데, không patchim sẽ đi với ~ㄴ데

Ví dụ: 모두가 기다리고 있는데 빨리 오세요. Vì tất cả mọi người đang đợi đó nên hãy đến đây nhanh lên.

Cấu trúc ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn ~기는 하지만 ( …..nhưng…..)

Dùng để ủng hộ ý tích cực trong mệnh đề 1, đồng thời nó cũng miêu tả ý ngược lại , nhấn mạnh trong mệnh đề 2.

Ví dụ: 불고기가 맜있기는 하지만 너무 비싸요. Bulgogi ngon thì ngon nhưng mắc quá.

Cấu trúc ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn ~~으니까/니까 (khi…)

Đi với động từ để thể hiện sự phát hiện hoặc nhận thấy một điều gì đó sau khi có một hành động xảy ra. Chủ ngữ trong mệnh đề thứ nhất thường ở ngôi thứ nhất, chủ ngữ trong mệnh đề thứ 2 là ngôi thứ 3.Người nói không biết điều gì xảy ra trong mệnh đề thứ 2 cho tới tận khi hành động trong mệnh đề 1 xảy ra.Động từ có patchim dùng 으니까, không có patchim dùng 니까

Ví dụ: 교실에 들어가니까 아무도 없었어요. Khi mà tôi bước vào lớp chả có một ai trong đó cả

Cấu trúc ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn이나/나 (là… hay là, hay vậy thì.)

Được dùng để diễn tả lời khuyên hay sự lựa, đi với danh từ. Nhưng gợi ý đó chưa  phải là sự lựa chọn tốt nhất của người nói. Sự lựa chọn đó không được thỏa mãn cho lắm và còn sự phân vân .Danh từ có patchim dùng이나, không có dùng나

Ví dụ: 심심한데 영화나 볼까?  Chán quá, hay xem đại phim đi.

Cấu trúc ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn 이나/나  (những.)

Đi với danh từ để diễn tả cảm nhận của người nói khi diễn tả một cái gì đó lớn. Danh từ có patchim dùng 이나, không có patchim dùng 나

Ví dụ: 어제 아이스크림을 다섯 개나 먹었아요. Hôm qua tôi đã ăn những 6 cây kem liền

Cấu trúc ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn던 (đã)

Cấu trúc thể hiện một sự thật hay một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian, hoặc vẫn chưa hoàn thành cho đến tận hiện tại.

Ví dụ: Tôi mặc bộ Hanbok mà chị tôi đã mặc. 언니가 입던 한복을 제가 입어요.

THÔNG TIN TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC 2021 CLICK XEM THÊM

————————-

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT HƠN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

Công ty CP phát triển nguồn nhân lực và TM VIJAKO

Văn phòng Hà Nội: Số 29/335, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Hotline: 0916 371 222

Email: duhocvijako@gmail.com

Website: https://duhocvijako.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Duhocvijako/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

map
zalo
mess