Đất nước Hàn Quốc

Để giao tiếp thành công với người bản ngữ, giỏi ngôn ngữ thôi chưa đủ mà cần phải có hiểu biết về văn hóa, đất nước Hàn Quốc. Bởi lẽ, ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải văn hóa và văn hóa có trong ngôn ngữ.

Vấn đề còn có thể nghiêm trọng hơn nếu do thiếu hiểu biết về văn hóa còn có thể gây “xung đột văn hóa” hay “sốc văn hóa”. Phần lớn người học thường áp đặt văn hóa mẹ đẻ trong việc học ngoại ngữ của mình. Chẳng hạn: khi ăn cơm người người Việt hay bưng bát nhưng người Hàn Quốc lại kiêng việc này, phải để bát dưới bàn, dùng đũa và thìa xúc ăn.

Để giúp các bạn học tiếng Hàn hiệu quả, Du học VIJAKO sẽ tập trung vào những sự khác biệt mang tính dân tộc trong cách thức biểu đạt:

1. Chào hỏi;

2. Làm quen;

3. Lời khen;

4. Cách xưng hô;

5. Sử dụng các từ ngữ: từ tượng trưng; hình thức tôn kính xã giao của Đất nước Hàn Quốc; đặc trưng khác nhau những con số; từ ngữ chỉ màu sắc v.v…

6. Những điều cấm kỵ;

7. Cách thức tặng quà;

8. Văn hóa Đất nước Hàn Quốc

Những sự khác biệt này cần phải được nghiên cứu, đối chiếu, so sánh để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về văn hóa dân tộc mình và văn hóa Hàn Quốc.

map
zalo
mess