Điều kiện du học Hàn Quốc

Điều kiện Du học Hàn Quốc có thay đổi gì không là câu hỏi Du học VIJAKO nhận được rất nhiều gần đây.

Có 8 tiêu chí về điều kiện Du học Hàn Quốc theo luật du học Hàn Quốc cần thỏa mãn để có thể đi du học Hàn Quốc. Chi tiết bạn có thể tham khảo tại bài viết Điều kiện Du học Hàn Quốc – cập nhật 2021

1. Về học vấn

Năm 2021 các trường căn cứ điểm GPA cả 3 năm lớp 10, 11, 12 (chứ không chỉ tính trung bình 3 năm như trước). Đặc biệt khi xét cấp code, Cục Xuất nhập cảnh còn căn cứ vào số ngày nghỉ cả 3 năm học. Nếu nghỉ quá 10 buổi thì khả năng ra visa sẽ thấp hơn.

Đây là lưu ý quan trọng nhất.

2. Về độ tuổi: với hệ du học tiếng visa D4-1: các trường top 1-2-3 thường lấy từ 1995 trở lên với thời gian trống không quá 3 năm.

3. Sức khỏe du học Hàn Quốc và các yêu cầu liên quan đến Covid-19?

4. Chứng minh tài chính

5. Điều kiện cấp Visa

6. Các yêu cầu về tiếng Hàn

7. Giới hạn về hộ khẩu của du học học sinh

8. Về việc đi làm thêm

Điều kiện Du học Hàn Quốc có thay đổi gì không là câu hỏi Du học VIJAKO nhận được rất nhiều gần đây.

Có 8 tiêu chí về điều kiện Du học Hàn Quốc theo luật du học Hàn Quốc cần thỏa mãn để có thể đi du học Hàn Quốc. Chi tiết bạn có thể tham khảo tại bài viết Điều kiện Du học Hàn Quốc – cập nhật 2021

1. Về học vấn

Năm 2021 các trường căn cứ điểm GPA cả 3 năm lớp 10, 11, 12 (chứ không chỉ tính trung bình 3 năm như trước). Đặc biệt khi xét cấp code, Cục Xuất nhập cảnh còn căn cứ vào số ngày nghỉ cả 3 năm học. Nếu nghỉ quá 10 buổi thì khả năng ra visa sẽ thấp hơn.

Đây là lưu ý quan trọng nhất.

2. Về độ tuổi: với hệ du học tiếng visa D4-1: các trường top 1-2-3 thường lấy từ 1995 trở lên với thời gian trống không quá 3 năm.

3. Sức khỏe du học Hàn Quốc và các yêu cầu liên quan đến Covid-19?

4. Chứng minh tài chính

5. Điều kiện cấp Visa

6. Các yêu cầu về tiếng Hàn

7. Giới hạn về hộ khẩu của du học học sinh

8. Về việc đi làm thêm

Vui lòng click vào Yêu cầu tư vấn nếu bạn cần Du học VIJAKO hỗ trợ trực tiếp.