Tin tức

Tin tức Hàn Quốc là chuyên mục cập nhật tin tức, sự kiện tại Hàn Quốc có liên quan đến du học, các chính sách cấp thị thực và những thông tin hữu ích khác.

Các thông tin mới nhất về:

1. Những vấn đề nóng tại Hàn Quốc (liên quan đến Du học Hàn Quốc) trên nhiều chủ đề khác nhau như:

– Chính sách của chính phủ Hàn Quốc

– Khoa học và công nghệ

– Xã hội, văn hóa, du lịch,thể thao

– Con người.

Mỗi mục lưu trữ phân loại các bài viết dựa theo chủ đề.

2. Tin tức liên quan đến chính sách tuyển sinh, học bổng của các trường đại học Hàn Quốc

Chính sách tuyển sinh của Hàn Quốc thay đổi hàng năm. Thường vào tháng 3. Chính vì vậy việc cập nhật là rất quan trọng.

Bên cạnh đó là các thông tin liên quan đến học bổng của các Trường bên Hàn. Giúp các bạn du học sinh Hàn Quốc cập nhật nhanh nhất các chính sách để nỗ lực, phấn đấu.

3. Các tin tức liên quan đến các quy đinh về việc làm thêm và thông tin liên quan đến xin việc làm tại Hàn Quốc

Đa số các du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đều quan tâm đến nội dung này.

4. Cập nhật các hoạt động của du học sinh của VIJAKO tại Hàn Quốc

Hội con U Thoa ở Hàn Quốc ngày càng đông đảo, có mặt ở khắp các Trường đại học Hàn Quốc. Nơi đất khách quê người, rất cần sự liên kết của các bạn.

5. Các hoạt động ngoại khóa của du học sinh đang theo học tại VIJAKO

Các bạn sẽ hiểu hơn thế nào là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.

Tin tức Hàn Quốc là chuyên mục cập nhật tin tức, sự kiện tại Hàn Quốc có liên quan đến du học, các chính sách cấp thị thực và những thông tin hữu ích khác.