Cẩm nang tiếng Hàn

Chuyên mục “Cẩm nang tiếng Hàn” của Du học VIJAKO giúp các bạn học sinh mới làm quen với tiếng Hàn có thể nhanh chóng cải thiện khả năng ngoại ngữ để đi du học Hàn Quốc.

Chuyên mục gồm các mục nhỏ:

1. Cẩm nang học tiếng Hàn (cho người mới bắt đầu)

Chuyên mục chính của Cẩm nang học tiếng Hàn. Các bạn sẽ tìm thấy những kinh nghiệm quý báu và những hướng dẫn cụ thể khi bắt đầu với tiếng Hàn. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng đáp ứng được các yêu cầu về ngoại ngữ khi phỏng vấn du học Hàn Quốc. Đặc biệt là tạo tiền đề trang bị vốn tiếng Hàn phục vụ việc học tập và làm việc khi sang Hàn Quốc nhé.

Bạn cũng có thể download eBook Cẩm nang tiếng Hàn cơ bản dành cho du học sinh của Du học VIJAKO tại đây:

-Phần 1: Tiếng Hàn nhập môn

-Phần 2: Phỏng vấn du học

-Phần 3: Những ngày đầu tiên tại Hàn Quốc

-Phần 4: Xin việc làm thêm

-Phần 5: Cuộc sống hàng ngày tại Hàn Quốc

2. Ngữ pháp tiếng Hàn

Khi bắt đầu học tiếng Hàn, mình thấy khó nhất chính là ngữ pháp. So với tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Hàn tương đối phức tạp (cấu trúc câu bị đảo ngược hoàn toàn). Nhiều người bỏ cuộc do gặp khó khăn khi học ngữ pháp tiếng Hàn. Mong bạn hãy kiên trì và thường xuyên theo dõi các bài học về tiếng Hàn trên website của Du học VIJAKO nha.

3. Đất nước Hàn Quốc

Với kinh nghiệm học ngoại ngữ của mình thì việc am hiểu văn hóa, tập quán, đất nước con người là rất quan trọng. Việc học tiếng Hàn dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn hiểu rõ đất nước, văn hóa nơi đây nha.

4. Từ vựng tiếng Hàn

Đối với bất cứ ngoại ngữ nào thì từ vựng vẫn là quan trọng số một. Không biết từ vựng thì bạn nghe không hiểu và rất khó khăn để diễn đạt. Hãy chăm chỉ học từ mới hàng ngày. Nghe phát âm nhiều để quen tai với âm đó và đặt câu với từ vựng mình đã học.

Chuyên mục “Cẩm nang tiếng Hàn” của Du học VIJAKO giúp các bạn học sinh mới làm quen với tiếng Hàn có thể nhanh chóng cải thiện khả năng ngoại ngữ để đi du học Hàn Quốc.

Chuyên mục gồm các mục nhỏ:

1. Cẩm nang học tiếng Hàn (cho người mới bắt đầu)

Chuyên mục chính của Cẩm nang học tiếng Hàn. Các bạn sẽ tìm thấy những kinh nghiệm quý báu và những hướng dẫn cụ thể khi bắt đầu với tiếng Hàn. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng đáp ứng được các yêu cầu về ngoại ngữ khi phỏng vấn du học Hàn Quốc. Đặc biệt là tạo tiền đề trang bị vốn tiếng Hàn phục vụ việc học tập và làm việc khi sang Hàn Quốc nhé.

Bạn cũng có thể download eBook Cẩm nang tiếng Hàn cơ bản dành cho du học sinh của Du học VIJAKO tại đây:

-Phần 1: Tiếng Hàn nhập môn

-Phần 2: Phỏng vấn du học

-Phần 3: Những ngày đầu tiên tại Hàn Quốc

-Phần 4: Xin việc làm thêm

-Phần 5: Cuộc sống hàng ngày tại Hàn Quốc

2. Ngữ pháp tiếng Hàn

Khi bắt đầu học tiếng Hàn, mình thấy khó nhất chính là ngữ pháp. So với tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Hàn tương đối phức tạp (cấu trúc câu bị đảo ngược hoàn toàn). Nhiều người bỏ cuộc do gặp khó khăn khi học ngữ pháp tiếng Hàn. Mong bạn hãy kiên trì và thường xuyên theo dõi các bài học về tiếng Hàn trên website của Du học VIJAKO nha.

3. Đất nước Hàn Quốc

Với kinh nghiệm học ngoại ngữ của mình thì việc am hiểu văn hóa, tập quán, đất nước con người là rất quan trọng. Việc học tiếng Hàn dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn hiểu rõ đất nước, văn hóa nơi đây nha.

4. Từ vựng tiếng Hàn

Đối với bất cứ ngoại ngữ nào thì từ vựng vẫn là quan trọng số một. Không biết từ vựng thì bạn nghe không hiểu và rất khó khăn để diễn đạt. Hãy chăm chỉ học từ mới hàng ngày. Nghe phát âm nhiều để quen tai với âm đó và đặt câu với từ vựng mình đã học.